Tillsatser, aromer och enzymer

Aromer och livsmedelsenzymer ska liksom livsmedelstillsatser genomgå en säkerhetsbedömning innan de blir tillåtna att använda i livsmedel.

Bedömningen går till på samma sätt för alla grupperna enligt det förfarande som beskrivs i förordning (EG) nr 1331/2008 om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer.

EU-kommissionen arbetar med att ta fram och uppdatera förteckningar, så kallade gemenskaphetsförteckningar, över godkända livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och aromer.

Även de vitamin- och mineralföreningar som får användas vid berikning av livsmedel - det vill säga tillsättning av vitaminer och mineraler - måste först godkännas av EU-kommissionen.

Senast granskad 2020-09-04