Ändrade sanktionsavgifter för företag som säljer ekologisk mat utan att ha anmält företaget

2019-02-28

Företag som vill sälja ekologiska livsmedel måste vara anmälda hos ett kontrollorgan för att kunna kontrolleras. Om de inte anmäler sin verksamhet får de betala en sanktionsavgift. Nu föreslår Livsmedelsverket ett nytt system som ska ge effektiva sanktionsavgifter oavsett företagets storlek.

Sanktionsavgiften för ett stort företag är i dag så liten i förhållande till omsättningen att den många gånger inte har någon effekt. För ett litet företag kan avgiften däremot bli oproportionellt stor i förhållande till omsättningen. Därför föreslår Livsmedelsverket en ändring av systemet som är bättre anpassat till olika stora företag.

- Den som köper ekologisk mat ska kunna lita på att den verkligen är det. Sanktionerna behöver därför ge effekt oavsett företagets storlek, säger Kristina Ohlsson tf chef för Område Strategisk utveckling och stöd på Livsmedelsverket

Reglerna om sanktionsavgifterna har gällt sedan 2014. Det finns några undantag, men många företag omfattas av reglerna. När reglerna skapades antogs det att i första hand var små företag som skulle ägna sig åt ekologisk tillverkning och försäljning och avgiftssystemet anpassades till det.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets pressjour 018-17 53 40

Nuvarande system innebär att ett företag som inte är anmält till kontrollorgan får betala en avgift som beräknas utifrån 5 procent av omsättningen men som max kan bli 50000 kronor. För ett stort företag är 50000 kronor en väldigt låg avgift, samtidigt som beloppet kan få stora konsekvenser för ett litet företag. Med det nya förslaget skulle maxavgiften fortfarande vara 50000, men avgiften beräknas utifrån 0.5 procent mot dagens 5 procent. Det skulle innebära att ett företag måste ha en omsättning på 10 miljoner för att få betala maxavgiften 50000 kronor.