Söksida

Du sökte på "märkning av honung" i kategori Nationella regler SFS hittade 11 träffar

 • SFS 2006:1166

  Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel Förordning SFS 2006:1166
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2011:1060

  Förordning om kontroll vid export av livsmedel SFS 2011:1060
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2013:1059

  Förordning om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:1059
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2015-02-12
 • SFS 2013:363

  Lag om kontroll av ekologisk produktion SFS 2013:363
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2015-02-12
 • SFS 2006:1165

  Avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter Förordning SFS 2006:1165
  Sida - Avgifter - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2006:812

  Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land SFS nr 2006:812
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2014:786

  Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen SFS 2006:804 SFS 2014:786
  Sida - Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2015-02-20
 • SFS 2009:1424

  Lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel SFS 2009:1424
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2006:1033

  Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter   SFS 2006:1033
  Sida - Övergripande lagstiftning - Senast granskad 2015-02-13
 • SFS 2009:1425

  Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel SFS 2009:1425 Ändringar med mera Förordningen har ändrats, från och med 1 juli 2014 är Livsmedelsverket behörig myndighet
  Sida - Skyddade beteckningar - Senast granskad 2015-02-13
 • LIVSFS-2015-3.pdf

  Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2015-11-13