Avgifter och betalning vid import av köksredskap från Kina och regionen Hong Kong

Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av köksredskap från Kina och regionen Hong Kong.

Avgifter

Betalningsrutiner

Livsmedelsverket har beslutat att ändra sina betalningsrutiner i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Från måndag 21 oktober 2019 upphör krav på förskottsbetalning alternativt bankgaranti för avgifter i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Kontrollavgiften kommer att faktureras betalningsansvarigt företag i efterhand.

Senast granskad 2020-01-02