Ukraina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Ukraina. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Några av Ukrainas exportintyg finns publicerade i Traces (se mer information under respektive produkt). Dessa exportintyg måste skrivas ut för underteckning och stämpling av den officiella veterinären/officiella inspektören. Intyget måste sedan följa med sändningen, då Ukraina ännu inte har fullständig tillgång till Traces-systemet.  Intyget ska utfärdas på två språk (ukrainska och engelska).

Griskött

Svenska och ukrainska myndigheter har kommit överens om ett exportintyg för färskt (kylt/fryst) griskött till Ukraina. Anläggningar som önskar exportera griskött till Ukraina behöver inte listas för att inleda sin export. EU-godkännandet är tillräckligt.

Nötkött

Förhandlingar pågår mellan EU KOM och den Ukrainska myndigheten om ett EU-gemensamt exportintyg för färskt (kylt/fryst) nötkött och bi-produkter av nötkött. Information gällande intyget kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida när förhandlingarna är klara. Innan dess är export av dessa produkter inte möjlig.

Fågelkött

Ett EU harmoniserat exportintyg för fågelkött finns publicerat i Traces, sedan oktober 2019.  Anläggningar, som önskar exportera fågelkött till Ukraina, behöver inte listas för att inleda sin export. EU-godkännandet är tillräckligt. Se ovan, gällande information om Traces.

Gelatin och Kollagen

Ett EU harmoniserat exportintyg för gelatin och/eller kollagen finns publicerat i Traces, sedan februari 2019. Se ovan, gällande information om Traces.
Hänvisningen till Ukrainsk lagstiftning i Sektion II Art 2.2. av intyget "(…) comply with the Microbiological criteria for establishment indicators of safety of food products, approved by the Order of Ministry of Health of Ukraine № 548 of 19.07.2012” överensstämmer med förordning (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs.

Skalägg

EU KOM förhandlar med ukrainska myndigheter om ett harmoniserat intyg för export av skalägg till Ukraina. Information gällande intyget kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida när förhandlingarna är klara. Innan dess är export av dessa produkter inte möjlig.

Äggprodukter

Ett EU harmoniserat exportintyg för äggprodukter finns publicerat i Traces, sedan oktober 2019. Se ovan, gällande information om Traces. Till och med den 15 januari 2020 kan man fortfarande använda det bilaterala intyget  (LIVS 366 Ukraina  - Äggprodukter), som finns längre ner på denna sida. Anläggningar, som önskar exportera äggprodukter till Ukraina, behöver inte listas för att inleda sin export. EU-godkännandet är tillräckligt.

Mjölkprodukter

EU KOM har förhandlat fram ett harmoniserat exportintyg för värmebehandlade mjölkprodukter, som finns publicerat i Traces. Se ovan, gällande information om Traces.

Vegetabilier 

Från den 10 juli 2011 kräver Ukraina att en särskild deklaration medföljer sändningar med färska grönsaker, som importeras från EU. Deklarationen ska intyga att grönsakerna inte kommer från en odling som är kontaminerad av E. coli O104. Produkterna ska provtas för E. coli O104 när de kommer fram till Ukraina.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Ukraina kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram efter överenskommelse med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-02-13