Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Frostvikens Jordbruksutveckling


Anläggningsnummer

327

Postadress

c/o Magnus Olsson, Jormvattnet 730, 833 98 Gäddede

Kommun

STRÖMSUND

Län

JÄMTLAND

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-SH I-CP IV-CP IV-GHE

Djurslag

B O wU wG

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket