Måltider i vård, skola och omsorg

Matgäster i olika åldrar

Varje dag serveras cirka tre miljoner måltider i vård, skola och omsorg. Att satsa på de offentliga måltiderna kan höja kvaliteten inom hela verksamheten – utan att det behöver kosta mer. Här finns stöd och inspiration för att utveckla och ta till vara de offentliga måltiderna på bästa sätt.

Coronavirus och offentliga måltider

Den värdefulla måltiden

Uppskattade och hållbara måltider ger nöjda matgäster och stolt personal. Måltiderna i förskola och skola ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa. Mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna har också goda möjligheter att främja bra matvanor och en sund inställning till mat.

Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till god livskvalitet, bevarande av funktionsförmåga och ett snabbare tillfrisknande vid sjukdom. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet.

Följ oss på Måltidsbloggen

Möjlighet att lämna synpunkter på EU-kommissionens förslag om framsides-, ursprungs- och datummärkning, samt näringsprofiler

Kanske kan arbetet som sker i EU-kommissionen kännas avlägset? Men nu vill kommissionen engagera medborgare och bransch i tidigare skeden och göra det lättare att komma med eventuella synpunkter. Därför har EU-kommissionen nu skickat ut en så kallad ...

Vi summerar 2020 och spanar framåt!

Nu är ett utmanande och annorlunda år till ända. En pandemi svepte över världen och lämnade ingen oberörd. Samtidigt har jorden snurrat vidare, de offentliga måltiderna tagit ett par rejäla […] Inlägget Vi summerar 2020 och spanar framåt! dök f...

Södertälje tar nya grepp kring måltiderna i äldreomsorgen

Det finns ett stort intresse och engagemang för äldreomsorgens måltider i Södertälje kommun just nu. I kommunens mål och budget för år 2020 - 2023 är ”värdigt åldrande” ett av de prioriterade områdena, där mat och måltider för äldre ingår. Södertälje...

Vad gäller kring ansökan till Ett nytt recept för skolmåltider? Nu finns dokumentation från frågestunden den 2 december!

Den 2 december 2020 bjöd Livsmedelsverket och Vinnova in till ett digitalt infomöte och öppen frågestund kring projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Projektets kontaktpersoner berättade kort om bakgrunden till projektet och fokuserade på det ak...

Bambu och plast – otillåten materialblandning i tallrikar och muggar

Många väljer tallrikar och muggar eller andra köksredskap i "bambu" i tron om att göra ett miljösmart och giftfritt val till barn. Ofta marknadsförs de som "helt naturliga" men innehåller egentligen en blandning av växtfibrer och plast - en kombinati...

Senast granskad 2020-09-30