Krom

Ärtsoppa

Krom finns naturligt i luft, vatten och jord. Krom deltar i kroppens omsättning av glukos. Kroms roll som essentiellt näringsämne för människan är fortfarande oklar.

Hur får vi i oss krom?

Livsmedel som innehåller krom är bland annat musslor, fisk, fullkornsprodukter, baljväxter, kött och nötter.

Hur mycket krom behöver vi varje dag?

Det finns inget rekommenderat intag för krom i de nordiska näringsrekommendationerna. Däremot har Institute of Medicine, USA (2001) satt ett  tillräckligt intag (Adequate Intake, AI).

Uppskattat tillräckligt intag per dag:

KönTillräckligt intag
Kvinnor 25 mikrogram
Män 35 mikrogram

Krombrist

Krombrist har inte påvisats hos människa mer än eventuellt i tre fall, samtliga dessa personer åt specialkost under en lång period.

Kan man få i sig för mycket krom?

Krom förekommer i olika oxidationsstadier. Dessa föreningar kan ha olika toxiska effekter. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)fastställde tolerabelt dagligt intag för krom (III) till 300 µg/kg kroppsvikt och dag.

 Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2020-03-09