Hajmal - Pangasius

Pangasius är en fiskart som odlas för användning som livsmedel i bland annat Vietnam och andra asiatiska länder.

Om fisken blir sjuk i fiskodlingar används antibiotika. Risken för sjukdomar ökar i fiskbestånd där de odlade fiskarna har det mycket trångt i nätkassarna. Risken för sjukdomar ökar också om fiskarna odlas i varmare vatten.

Det har ibland funnits misstankar om höga halter miljögifter och antibiotika i pangasius. Fisken provtas därför vid import till EU:s medlemsstater. I ett antal sändningar har förbjuden antibiotika, miljögifter över gränsvärden eller andra otillåtna ämnen hittats och då har fisken inte släppts in i EU.

Olika fiskarter innehåller varierande mängder med näringsämnen. Pangasius  innehåller betydligt mindre omega 3-fettsyror än  till exempel lax är . Detta förklaras av att  Pangasius är en  mager fiskart.

Pangasius är också omdiskuterad på grund av negativa miljöeffekter i närmiljön där fisken odlas. Av miljöskäl bör man därför välja odlad fisk som är ASC-märkt, som innebär att fiskodlingarna uppfyller vissa krav för miljömärkning.

Senast granskad 2019-02-06