Utbildningsportalen stängs från 13 december för driftsättning av ny version

Vid årsskiftet behöver vi stänga Utbildningsportalen för att färdigställa och driftsätta ny utbildningsplattform. Utbildningsportalen är stängd till början av februari 2020. 

Utbildningsportalen

Livsmedelsverket har samlat alla e-utbildningar på Utbildningsportalen. Där kan du som livsmedelsföretagare registrera dig och få åtkomst till utbildningarna.

Portalen är tillgänglig för alla som har en dator, surfplatta, mobil och internetuppkoppling. Alla utbildningar går att pausa och du kan alltid återuppta utbildningen vid ett senare tillfälle.

Informationen som lagras i Utbildningsportalen är skyddad och Livsmedelsverket säkerställer att kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) uppfylls.

Skapa ett användarkonto för att ta del av e-utbildningarna. Detta görs bara första gången. Därefter är du medlem i Utbildningsportalen.

De här e-utbildningarna erbjuder vi livsmedelsföretagare:

Temperaturmätning - avgift 900kr

Den här kursen syftar till att ge kännedom om grunderna för temperaturmätning samt vilka regler det finns kring temperaturhållning.

Kursen är framtagen för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll men den är även tillgänglig för dig som är livsmedelsföretagare. Det är en fördel är om du som går utbildningen har förkunskaper om grundläggande kontrollmetodik och uppdraget med livsmedelskontroll.

Grundläggande om dricksvattenreglerna – avgift 800 kr

Utbildningen ger grundläggande information om tillämpningen av Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten samt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar ("Lås och Bom")

Målet med utbildningen är att ge kontrollpersonal, producenter och tillhandahållare av dricksvatten samt laboratorier goda kunskaper i gällande lagstiftning om dricksvatten. 

Listeria – ingen avgift

E-utbildningen handlar om kontroll av ätfärdiga livsmedel enligt de mikrobiologiska kriterierna och innehåller följande delar:

  • Information om bakterien Listeria monocytogenes och sjukdomen listerios.
  • Vilka krav som finns för provtagning av ätfärdiga livsmedel.
  • Vilka ätfärdiga livsmedel som ska provtas av livsmedelsföretagare i de olika livsmedelssäkerhetskriterierna.
  • Hur provtagning av ätfärdiga livsmedel ska gå till.

Näringsdeklaration – ingen avgift

Företagare: Efter genomförd utbildning vet du hur du märker livsmedel med en näringsdeklaration på ett korrekt sätt. Du har också kännedom om de hjälpmedel som finns för näringsvärdesberäkningar och att det finns vissa undantag från krav på obligatorisk näringsdeklaration.

Kontrollmyndigheter: Utbildningen syftar också till att ge kontrollmyndigheterna tillräckligt goda kunskaper inom området. Detta för att ge likriktning i kontrollen – alla gör samma bedömningar.

Senast granskad 2019-10-28