Thailand

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Thailand.

Generell information

Ansvarig myndighet för import av animaliska livsmedel till Thailand är the Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Livestock Development (DLD).

Godkännande process

Sverige är inte godkänd för export av kött från olika djurslag. För att få exportera måste Sverige genomgå en godkännande process.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor från Thailand ska besvaras av svenska myndigheter och industrin.
  2. Thailand gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. Om svaren är tillräckliga så skickar Thailand frågeformulär till anläggningar inför inspektion.
  4. Thailand genomför anläggningsinspektioner i Sverige. 
  5. Intresserade anläggningar listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.
  6. Thailand genomför återkommande anläggningsinspektioner vart tredje år.

Intresserade företag kan hitta mer information om exportansökan på vår första sida om export. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Thailand kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se.

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-10-15