Allergener

De ämnen som är vanliga orsaker till allergi, eller annan överkänslighet, benämns allergener. För att allergiker inte ska bli sjuka behöver de utesluta det som orsakar deras allergi ur kosten. Det finns därför särskilda märkningsregler för de vanligaste allergenerna.

Symtom på allergi

Allergiska symtom kan vara mer eller mindre allvarliga. Vanligast är symtom från mag-tarmkanalen (illamående, magont, diarré), huden (eksem eller nässelutslag) och/eller luftvägarna (astma). Andra symtom är klåda i munnen, svullnad i läppar och svalg, rinnande ögon och snuva.

En viss andel av allergiker riskerar att drabbas av en så kallad anafylaktisk eller allergisk chock. Det är ett livshotande tillstånd och kan leda till döden om personen inte omedelbart kommer under läkarvård. Såväl olika nötter, jordnötter, soja som mjölk kan leda till allergisk chock. Även fisk, ägg, vete, skaldjur och andra allergener kan orsaka allergisk chock hos de som är allergiska mot dessa ämnen.

Annan överkänslighet

Det finns vissa överkänslighetsreaktioner som inte är allergiska reaktioner. Exempel på sådana är celiaki (glutenintolerans) och laktosintolerans. Symtom vid celiaki är långvariga magbesvär och näringsbristsymtom orsakade av en skada på slemhinnan i tunntarmen. De som har celiaki tål inte gluten som finns i vete (inklusive dinkel), råg, korn (och havre).

Vid laktosintolerans ger intag av laktos (mjölksocker) tillfälligt gasbildning och ibland diarré. Mjölkproteinallergi och laktosintolerans är två olika tillstånd. Mjölkproteinallergiker kan drabbas av mycket svåra reaktioner även av små mängder mjölk. Se riskvärderingsguiden, rapport nr 17/2015 (länk nedan).

Lista över ingredienser

De 14 ingredienser/livsmedelsgrupper som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner finns det särskilda märknings- och informationskrav för. Dessa 14 ingredienser/livsmedelsgrupper brukar kallas allergener och listas i bilaga II till Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011.

För att underlätta för den som är allergisk eller överkänslig måste det alltid tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller ingredienser från listan.

Sedan 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller dessa ingredienser. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Information om allergener i listan

Till vänster finns kortfattad information om respektive allergen som upptas i bilaga II. Den innehåller bland annat de beräknade doser som personer har reagerat på.

Förutom de ingredienser som finns upptagna i bilaga II finns även information om ärtprotein, eftersom flera reaktioner på ärtprotein också har rapporterats.

Undanröj risker

Många livsmedel innehåller ingredienser som är kända allergener och då ska detta framgå av märkningen, men allergener kan även förekomma i livsmedel genom oavsiktlig tillförsel.

Det är viktigt att undanröja riskerna för oavsiktlig tillförsel av allergener i hela produktionskedjan genom att ha kontrollpunkter (HACCP) för detta. Tänk på att exempelvis choklad kan vara kontaminerad. Producenter som köper chokladråvaror ska därför säkerställa innehållet (inklusive kontamination) genom exempelvis leveranskontrakt och/eller analys.

Livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln har upprättat branschriktlinjer för "Allergi och annan överkänslighet – Hantering och märkning av livsmedel".

Glutenfria, laktosfria och andra "fri från"-livsmedel

Livsmedel kan märkas med påståenden om "fri från" de ämnen (allergener) som anges i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011. Livsmedel som uppges vara fria från något allergen riktar sig till konsumentgrupper med särskild medicinsk känslighet för allergenet. Det finns därför ytterligare regler som reglerar denna märkning, se länk nedan.

Senast granskad 2020-06-09