Tillbaka till Exportanläggningar

Sunco Food AB


Typ av anläggning

Mjölk & mjölkprodukter av nöt

Godkänd för export till

Argentina

Adress

Limhamnsgårdens Allé 10, 200 61 Limhamn

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket