Fisk och skaldjur

Fiskallergi uppträder vanligtvis under tidig barnaålder, medan skaldjursallergi oftast uppkommer i vuxen ålder. Symtomen vid dessa allergier visar sig ofta som nässelutslag, eksem och illamående.

Fiskallergi

Fiskallergi orsakas ofta av flera olika fiskarter, men kan också vara specifik för ett fåtal arter. Fiskallergi uppträder i regel under tidig barnaålder. Den blir vanligtvis bestående.

Symtom

Fisk ger hos den allergiske ofta nässelutslag, eksem och illamående. Även allvarliga anafylaktiska reaktioner förekommer. Mycket känsliga fiskallergiker kan få svåra astmaanfall efter inandning av fiskångor, exempelvis då fisk kokas.

Personer som är allergiska mot fisk bör vara försiktiga med oljor framställda från fisk. Proteinrester kan nämligen följa med oljan. Det måste framgå i märkningen om olja är framställt från fisk.

Om man har fisk- eller skaldjursallergi kan även behöva undvika livsmedel som är märkta med ”kan innehålla spår av fisk/skaldjur”. ”Kan innehålla spår av” är en varningsmärkning och i dagsläget finns det inte några gränsvärden för produkter med denna märkning. Det innebär att halterna kan variera mycket och att samma produkt kan innehålla olika halter vid olika tillfällen.

Andra reaktioner på fisk

Escolar, liksom ruvett (även kallad oljefisk), innehåller en sorts fett, så kallade vaxestrar. Om fisken inte steks eller grillas kraftigt så att fettet försvinner, kommer vaxestrarna att ge besvär vid konsumtion. Besvären yttrar sig som magbesvär och kan ibland misstolkas som en överkänslighetsreaktion.

Skaldjursallergi

Skaldjursallergi ger liknande symtom som fiskallergi. Allergi mot skaldjur uppträder huvudsakligen i vuxen ålder. Vanligen reagerar man både på räkor, krabba, hummer och kräftor. Många tål inte heller snäckor, musslor eller bläckfisk. Skaldjursliknande produkter - surimi - tillverkas vanligen av fisk, men kan ibland innehålla en viss andel krabbkött.

Fiskrom

Rom från torsk, lodda, stenbit, laxfiskar (lax, regnbåge, sik och löja) och stör används som livsmedel. Fiskrom, det vill säga ägg från fisk, innehåller en rad proteiner som klart avviker från dem man finner i fiskkött. Allergi mot fiskrom förekommer dock och några enstaka fall finns beskrivna i litteraturen. Ingen av de som reagerade på fiskrom hade samtidigt allergi mot fisk.

Senast granskad 2019-09-04