Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Almunge Kött anl Stora Väsby


Anläggningsnummer

6200

Postadress

Faringe Solvalla 520, 740 10 Almunge

Kommun

UPPSALA

Län

UPPSALA

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP VI-PP(mp)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket