Mjölk - blanketter

Vid ansökan om godkännande av mjölkanläggning behöver både blankett med
basuppgifter LIVS 099 och bilaga Mjölk LIVS 003 fyllas i och skickas in till
Livsmedelsverket

Senast granskad 2020-10-12