Potatis, spannmål och ris

Två tjejer som handlar från ett grönsaksstånd

Potatis, spannmål och ris innehåller viktiga vitaminer och mineraler. Fullkornsvarianterna är rika på fibrer, järn och folat (folsyra) och kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdom och vissa cancerformer.

Jämfört med kött och fisk har potatis och spannmålsprodukter – pasta, bröd och gryn – låg miljöpåverkan. Ris som odlas på vattendränkta marker släpper ut relativt mycket växthusgaser, och påverkar därför klimatet mer än spannmål och potatis.

Potatis, spannmålsprodukter och ris som inte har besprutats så mycket eller inte alls, till exempel ekologiska alternativ, bidrar till en giftfri miljö.

Vilken potatis eller vilket spannmål du köper påverkar några av Sveriges miljömål som ”Begränsad klimatpåverkan” och ”Giftfri miljö”.

Visste du ...
... att riskonsumtionen i Sverige har ökat med 40 procent sedan 1990? I genomsnitt äter vi nu 5-6 kilo ris per person och år.

Fördjupad information

Informationen har tagits fram i samarbete med Naturvårdsverket.

Påverkan på klimatet

När det gäller potatis, spannmål och ris kommer utsläppen av växthusgaser främst från odling och transporter. Vid odlingen är det användandet av gödsel, framför allt mineralgödsel, och plöjningen av marken som orsakar utsläpp av växthusgaser.

Vattendränkta risodlingar orsakar betydligt större utsläpp än spannmåls- och potatisodlingar, eftersom metangas frigörs från den våta marken. En del risodlare torrlägger odlingarna under vissa perioder för att minska utsläppen av växthusgaser.

Om man jämför portionsstorlekar blir skillnaden mellan ris och potatis inte lika stor. Det beror på att potatis inte ändrar vikt vid tillagning, medan ris mer än fördubblar sin vikt. Skillnaden mellan ris och spannmålsprodukter blir också mindre om man räknar in energin som går åt vid förädlingen till pasta, couscous, bröd med mera. Trots detta har en portion ris större klimatpåverkan än en portion potatis eller pasta.

Eftersom odlingen av spannmål och potatis orsakar jämförelsevis små utsläpp av växthusgaser, får utsläppen från transporter relativt stor effekt. Hur stora de blir beror på hur långt, hur effektivt och med vilket transportmedel varan har fraktats. Tåg- och båttransporter leder till mindre utsläpp än långa transporter med lastbil.

Användning av växtskyddsmedel

Generellt används det mer växtskyddsmedel vid odling av ris än vid potatisodling. Minst växtskyddsmedel används i spannmålsodling.

Hur miljön påverkas av växtskyddsmedel beror på mängd, typ och hantering av medel, vilket i sin tur bland annat beror på odlingsteknik och klimatfaktorer. I länder med kallare klimat är problemen med skadedjur och sjukdomar ofta mindre, och där används därför generellt mindre växtskyddsmedel än i varmare länder.

I ekologisk odling används inte kemiska växtskyddsmedel, vilket minskar miljöbelastningen från giftiga ämnen. Det kan dock vara ett problem framför allt vid potatisodling eftersom en del av skörden riskerar att bli förstörd på grund av angrepp. Det gör att svinnet vissa år kan bli betydligt större än vid konventionell potatisodling.

Miljösmarta matval

Senast granskad 2021-04-22