Råd om egen brunn

Brunn med lock

Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du kan sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet.

Informationsmaterial om egen brunn

Längre ned på sidan hittar du nedladdningsbara broschyrer om att anlägga brunn och  hur man ska sköta en brunn, samt en broschyr om råd vid försäljning eller köp av fastighet med enskilt vatten och avlopp. 

Broschyrerna  "Att anlägga egen brunn för bra dricksvatten" och "Sköt om din brunn för bra dricksvatten" kan du också beställa från vår webbbutik.

Om vattnet används i kommersiell eller offentlig verksamhet  gäller Livsmedelsverkets regler för dricksvatten 

Den som har en egen brunn och använder dricksvattnet i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Dricksvattenföreskrifter är regler som dricksvattenproducenter måste följa.

Exempel på verksamheter som måste följa Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter:

  • Livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, livsmedelsproduktion, café
  • Offentlig verksamhet, till exempel skola, vårdhem
  • Kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor

Om brunnen eller vattenverket producerar 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller mer, eller om minst 50 personer förses med dricksvatten, omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Egen brunn

Senast granskad 2019-02-04