Mjölk och laktos

Det är viktigt att skilja på allergi mot mjölkprotein och laktosintolerans. Mjölkproteinallergiker reagerar på proteinerna i mjölken och måste utesluta all sorts mat med mjölk i. Vid laktosintolerans orsakar mjölksocker, laktos, magbesvär. Laktosintoleranta behöver begränsa intaget av mjölkprodukter.

Allergi mot mjölkprotein

 Mjölkproteinallergi är ett allvarligt tillstånd, där även små mängder mjölkprotein kan var tillräckligt för att en svår allergisk reaktion ska utlösas. Mjölkallergi kan även ge symtom som astma, kräkningar och hudreaktioner. Vid allergi mot mjölk reagerar man på proteinerna i mjölken. Kaseiner och vassleproteinerna laktoglobulin och laktalbumin är de proteiner som förekommer i högst koncentration i mjölk. Allergiker kan reagera mot ett eller flera av dessa mjölkproteiner. Även andra proteiner i mjölk har satts i samband med allergiska reaktioner.

Mjölk är en mycket vanlig ingrediens och förekommer ofta i livsmedel som konditorivaror, matbröd, maränger, potatisgratänger, patéer, leverpastej, köttbullar, korv, såspulver, pannkakor, omelett, vaniljkräm, färdiglagade rätter, konfektyr, mörk choklad och nougat. Mörk choklad är ofta kontaminerad med mjölk. Mycket höga halter har påvisats och det är viktigt att producenter som köper chokladråvara säkerställer innehållet (inklusive kontamination) på chokladråvaror genom exempelvis leverantörskontrakt och/eller analys.

Mjölk förekommer i smör och margarin. Brödglans som används för pensling av bröd består oftast av mjölk eller mjölkprotein (kasein).

Laktosintolerans

Laktos (mjölksocker) finns naturligt i all mjölk inklusive komjölk, bröstmjölk och fårmjölk. Den som är laktosintolerant har brist på ett enzym, laktas, som behövs för att bryta ned laktos i tarmen. Laktasbristen leder till att laktosen jäser, vilket orsakar magsmärtor, gasbildning och diarré. Känsligheten för laktos är individuell, men de flesta tål små mängder laktos, motsvarande cirka 1 dl mjölk per dag. Det finns regler och gränsvärden för påståenden om laktosfritt och laktosreducerat.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk och laktosintolerant måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller mjölk samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011).

Från den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller mjölk. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av mjölkprotein och laktos

I Kontrollwiki finns mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och analys av allergener. Ackrediterade analysmetoder ska användas i offentlig kontroll. Livsmedelsverket är ackrediterat för analys av mjölkproteinet kasein samt laktos i livsmedel.

Kaseinerna är de dominerande proteinerna i mjölk och utgör cirka 80 procent av proteinerna. De är mycket värmestabila och analys av kasein är därför mest lämpligt för att analysera förekomst av mjölk/mjölkprotein. Detta under förutsättning att inte enbart rester av vasslefraktionen kan finnas i produkten. Vasslefraktionen utgör nämligen återstoden av mjölkproteinerna då kaseinerna har avlägsnats och de utgör cirka 20 procent av proteinerna i mjölk. Laktoglobulin är ett av proteinerna i vasslefraktionen. Laktoglobulin är inte så värmestabilt som kasein, men kan användas som komplement till kasein vid analys av livsmedel.

Känsliga kommersiella ELISA-testkit finns för analys av kasein och laktoglobulin. Kvantifieringsgränsen kan variera för olika testkit men är vanligtvis ca 0,5 mg mjölkprotein/kg.

För analys av kasein finns även så kallade snabbmetoder, baserade på en remsa, som doppas i ett extrakt av livsmedlet eller i ett extrakt av ett svabbprov. Sådana tester är kvalitativa, det vill säga anger bara om kasein finns eller inte finns i extraktet. Positiva resultat behöver ibland konfirmeras med kvantitativa metoder. Det är viktigt att kvalitativa testkit inte ger falskt negativa resultat.

Laktos kvantifieras med en enzymatisk metod. Kvantifieringsgränsen ligger strax under 100 mg/kg. Den enzymatiska metoden kan inte användas på produkter där laktas har tillsats för hydrolys av laktos. I sådana produkter kan kromatografiska (HPLC/GC) metoder användas. Analys av laktos ska användas just för att undersöka laktoshalten men inte för att analysera förekomst av mjölk. Detta för att metoder för analys av mjölkprotein är känsligare. Mjölkproteinallergiker är känsligare än laktosintoleranta och kan reagera på låga mängder mjölkprotein (se tabell).

Allergiska reaktioner på mjölkprotein/Doser

Det är inte känt vilken som är den lägsta dosen mjölkprotein som kan utlösa en allergisk reaktion hos en känslig mjölkproteinallergiker. Dock finns det numera relativt mycket forskning om hur många allergiker som reagerar vid en viss dos mjölkprotein. Mer om detta står i riskvärderingsguiden, rapport nr 17/2015. Livsmedelsverket har analyserat halten mjölkprotein i livsmedel som har orsakat allergiska reaktioner och dessa halter samt doser som har orsakat allergiska reaktioner kan underlätta att uppskatta en risknivå. Kasein utgör cirka 80 procent av mjölkproteinerna.

LivsmedelKonsu-merad mängdKasein konc. mg/kgBeräknad dosRapporterad
reaktion
Ålder
Godis 30 g 30 0,9 mg Anafylaktisk reaktion*, akutvårds-behandling 6 år
Sojayoghurt 15 ml 107 1,5 mg Allvarlig allergisk reaktion, akutvårds-behandling 18 år

Glass
(soja-baserad)

5 g 2 000 10 mg Svullnad av läppar och tunga 3 år
Sojabaserad välling-
(ersättning)
250 ml 40 10 mg Astmaattack, kräkning 5 år
Kex 25 g 300 7,5 mg Kräkning, andningsproblem 10 år
Potatischips 40 g 830 36 mg Fatal anafylaxi** 10 år
Skumboll 5 g 1 200 6 mg Anafylaktisk reaktion*, akutvårds-behandling 9 år
Mörk choklad 9 g 779 6,9 mg Allergisk reaktion 12 år
Choklad 3 g 4 000 12 mg Magsmärtor, kräkning 9 år
Choklad 25 g 1 300 32 mg Nässelutslag, kräkning 3 år
Chokladboll 82 g 800 66 mg Allergisk reaktion 5 år
Choklad 50 g 2 900 145 mg Magsmärtor 14 år
Choklad 50 g 5 400 270 mg Magsmärtor 14 år
Korv 50 g 400 20 mg Kräkning, nässelutslag 6 år
Korv 50 g 800 40 mg Kräkning, andnings-svårigheter 5 år
Korv 100 g 600 60 mg Fatal anafylaxi** 15 år
Korv 10 g 11 000 100 mg Nässelutslag, kräkning, andnings-svårigheter 4 år
Korv 25 g 5 000 125 mg Magsmärtor 6 år 
Korv 25 g 16 000 400 mg Kräkning, diarré 3 år
Korv 25 g 17 000 425 mg Magsmärtor, kräkning 11 år
Korv 100 g 19 1,9 mg Allergisk reaktion  
Köttbullar 20 g 890 17 mg Klåda och svullnad i hals och på läppar, magont  

 * Anafylaktisk reaktion innebär att den allergiske drabbas av hastigt blodtrycksfall, kramp i luftvägarna och ett allmänt chocktillstånd, så kallad anafylaktisk chock.

** Fatal anafylaxi innebär att chocktillståndet blir så allvarligt att den allergiske avlider

Senast granskad 2018-08-27