Insynsrådet

Insynsrådets ledamöter utses av regeringen för viss tid. Generaldirektören är insynsrådets ordförande. För närvarande har insynsrådet åtta ledamöter. Insynsrådet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Insynsrådet har till uppgift att utöva insyn i verksamheten och ge råd till generaldirektören.

Insynsrådets ledamöter till och med den 31 december 2020

  • Conny Andersson, Styrelseordförande Svenska kockars förening
  • Ann-Sofie Eriksson, sektionschef SKL
  • Henrik Lander, lantbrukare
  • Malin Larsson (s), politiker
  • Peter Svensson, divisionschef för Veterinärorganisationen SJV
  • Cecilia Tisell, GD och KO, Konsumentverket
  • John Widegren (m), politiker
Senast granskad 2019-08-19