Kina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Kina. Kina ställer krav på egna inspektioner av svenska anläggningar för att tillåta export av animaliska livsmedel och vissa växtprodukter såsom havre från Sverige. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Exportera livsmedel till Kina

För att exportera livsmedel till Kina så kräver myndigheterna i Kina att Sverige ska godkännas i en särskild godkännande process. Detta är ett krav för export av animaliska livsmedel men också obehandlade växtprodukter är berörda av detta såsom spannmål, grönsaker och frukt.

I det första steget i godkännande processen inspekterar och utvärderar den kinesiska myndigheten GACC (General Administration of
Customs of the People’s Republic of China)
den officiella kontrollen i Sverige. Denna del är anslagsfinansierad. I ett senare skede genomgår producerande livsmedelsanläggningar anläggningsinspektioner från den kinesiska myndigheten GACC. Denna process är avgiftsfinansierad.

För närvarande har Sverige endast godkännande för mjölk- och fiskprodukter där varje anläggning måste registreras i Kina för export. Export av övriga livsmedel som gris-, nöt, lamm-, vilt- och fjäderfäprodukter samt honung till Kina är inte tillåten av de kinesiska myndigheterna. För närvarande pågår godkännande processer för färskt griskött, modersmjölksersättning, färska ägg, äggprodukter, honung, havre och övriga spannmål. Exporten av mjölkprodukter utvärderas av den kinesiska myndigheten GACC. För frågor om export till Kina kontakta exportfragor@slv.se.

Kinesisk standard och lagstiftning

Livsmedel som exporteras till Kina måste uppfylla kinesisk lagstiftning och livsmedelsstandarder och det är företagets skyldighet att se till att dessa uppfylls för alla livsmedelsprodukter som exporteras. Kontakta ett konsultföretag för mer hjälp. Inofficiella översättningar av lagstiftningen kan fås via ex. Chemical Inspection and Regulation Services alternativt Chemlinked.

Registrera anläggning i Kina - export animaliska produkter

Producerande anläggningar och lager som exporterar animaliska livsmedel till Kina måste registreras i Kina av Livsmedelsverket vid den kinesiska myndigheten GACC. Lista över registrerade anläggningar hittas längre ner under varje produktgrupp. För anmälan kontakta exportfragor@slv.se.

Företagsinformation i exportintygen måste överensstämma med publicerade listor vid GACCs hemsida. Om företagen märker sändningens innehåll på dess emballage ska företagsinformationen, registreringsnumret och adressen överensstämma med de uppgifter som företaget har registrerat. Om så inte är fallet kommer sändningen att återsändas till ursprungslandet eller destrueras på plats. 

Registrera anläggning i Kina - export av övriga produkter

Företag som önskar exportera andra varor än animaliska livsmedel ska anmäla sin verksamhet själv till ansvarig myndighet i Kina, se nedanstående länk. 

Också exportörer/traders (som inte är producent eller har lager) av mjölk- och fiskprodukter ska registrera sin verksamhet själv på denna hemsida. Exportörer av glass ska registrera sin verksamhet här.

Lågriskprodukter

Från den 1 oktober 2017 införde den kinesiska myndigheten GACC ett krav på hälsointyg för lågriskprodukter vid import till Kina. EU- kommissionen förhandlar med GACC om ett EU-gemensamt intyg. Vilka produkter som är berörda är inte bestämt, men GACC har bekräftat en övergångsperiod på 2 år (från 1 oktober 2017 till den 30 september 2019).

Fiskprodukter

Den kinesiska myndigheten GACC vill bedöma färska (kylda eller frysta) fiskarter som ska exporteras till Kina. Vissa färska (kylda eller frysta) fiskarter är godkända för export till Kina från Sverige. För export av övriga färska (kylda eller frysta) fiskarter måste en ansökan göras till Kina. Värmebehandlade produkter av olika art är mer tillåtet att exportera, men kommunicera med Livsmedelsverket innan du startar din export av dessa. Företag som vill exportera fisk till Kina ska registreras hos kinesiska myndigheten via Livsmedelsverket. Kontakta avdelning Support för registrering, se Kontaktuppgifter nedan.

Endast fiskprodukter producerade i Sverige får exporteras från Sverige till Kina.

Godkända fiskarter för export till Kina

 1. Alaska Pollok Theragra chalcogramma
 2. Lax Salmo salar (kyld eller fryst)
 3. Sydamerikansk sardin Sardinops sagax
 4. Stillahavssill Clupea pallasii
 5. Sill Clupea harengus
 6. Majfisk Alosa alosa
 7. Skarpsill Sprattus sprattus
 8. Japansk flundra Paralichthys olivaceus
 9. Rödspätta Pleuronectes platessa
 10. Atlanttorsk Gadus morhua
 11. Grönlandstorsk Gadus ogac
 12. Stillahavstorsk Gadus macrocephalus
 13. Sardin Sardina pilchardus
 14. Sardinellafiskar Sardinella spp.
 15. Fjällbrosmefiskar Urophycis spp.
 16. Kammussla Placopecta magellanicus
 17. Nordhavsräka Pandaius borealis
 18. Röd sumpkräfta Procambarus clarkii
 19. Mikroalg-blodregnsalg Haemotococcus pluvialis

Ready-to-eat-produkter av fisk
Värmebehandlad kaviar, inlagd sill, varm- och kallrökt lax  är exempel på produkter som företag fått godkänt för export till Kina. Företag som önskar starta en export av värmebehandlad fiskart måste själv ta reda på om ett godkännande krävs för exporten. Detta kan man exempelvis göra genom att be kunden i Kina ta reda på via sin kontrollmyndighet om de får importera varan.

Mjölkprodukter

Producent och lager ska registrera sin anläggning och produkter hos den kinesiska myndigheten GACC av Livsmedelsverket. Dessa anläggningar måste vara beredda att ta emot en avgiftsfinansierad tredjelandsinspektion från de kinesiska myndigheterna med kontroll av hur de upp fyller Kinas lagstiftning och standarder för mejeriprodukter. Det företag som inte har lager eller är producent registreras själv sin anläggning på Kinas hemsida, se ovan. Den anläggning som skickar iväg sändningen till Kina måste ha tillsyn av Livsmedelsverket. En lista finns publicerad nedan över Sveriges godkända anläggningar för export till Kina. Speciella krav finns för registrering och godkännande av mjölkbaserade barnmatsprodukter och UHT-mjölk, kontakta Livsmedelsverket. För att exportera till Kina ska mjölkprodukten och produktionsanläggningen uppfylla kinesiska standarder och lagstiftning. Se exempel nedan samt under rubriken för modersmjölksersättning.

Företag som producerar produkter innehållande mindre än 70 % (laktosfritt) värmebehandlat mjölkpulver behöver inte registreras.

Exempel på kinesiska standarder för mjölkprodukter

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Raw milk GB 19301
Fermented Milk GB 19302
Milk Powder GB 19644
Pasteurized Milk GB 19645
Evaporated Milk, Sweetened Condensed Milk and Formulated Condensed Milk GB 13102
Cream, Butter and Anhydrous Milkfat GB 19646
Sterilized Milk GB 25190
Modified Milk GB 25191
Cheese GB 5420
Process(ed) Cheese GB 25192
Determination of Added Citrate Content in Cheese and Processed Cheese Products GB 22031
Whey Powder and Whey Protein Powder GB 11674
Soft-serve Ice Cream Premix Powder GBT 20976
Frozen Drinks – Ice Cream GBT 31114

Glass

Myndigheten GACC har meddelat att anläggningar som vill exportera glass inte behöver registrera sin verksamhet i Kina. GACC har meddelat att hälsointyg inte behöver medfölja sändningen men de fyra första sändningarna ska medföljas av ett intyg från tredje part (ej myndighet). Produkten och produktionen måste följa den kinesiska lagstiftningen samt standarderna för glass. Se ovan för exempel på standarder att uppfylla.

Modersmjölksersättning

För att en anläggning ska få ett godkännande från Kina att få exportera modersmjölksersättning måste anläggningen ansöka för detta till Livsmedelsverket via exportfragor@slv.se. Anläggningen måste ha en befintlig produktion av modersmjölksersättning i Sverige och ha ett godkännande från Livsmedelsverket för att få ansöka för denna export. För att exportera till Kina måste produkterna och produktionsanläggningen uppfylla kinesisk lagstiftning och standarder. För att uppnå dessa (både för produkter och produktion) bör ett konsultföretag kontaktas innan en ansökan överhuvudtaget skickas till Livsmedelsverket. En anläggning som ansöker måste vara beredd att genomgå kostsamma och omfattande inspektioner på anläggningen av Kinas myndighet GACC och efter ett godkännande av myndigheten the State Administration of Markets Regulations (SAMR). Till SAMR ansöker företaget för tillstånd för recepten. En process som Livsmedelsverket inte är inblandad i.

Exempel på kinesiska standarder att uppfylla:

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Good manufacturing practice for powdered formulae for
infants and young children
GB 23790
Infant Formula GB 10765
Follow-on Formula GB 10766
Young Child Formula GB 10767

 Ägg och äggprodukter

Inget godkännande för export av färska ägg eller värmebehandlade äggprodukter finns ännu. Enskilda godkännande för produkter innehållande värmebehandlade äggprodukter har vissa företag fått från den kinesiska tullmyndigheten. För intresse kontakta Livsmedelsverket.

Exempel på kinesiska standarder för ägg och äggprodukter att uppfylla:

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Standard for Egg and Egg Products GB 2749
Maximum contaminants GB 2762
Pathogens microbiology GB 29921
Pesticides GB 2763
Food additives GB 2760
Food nutrition fortifier GB 14880

Griskött

En godkännande process pågår sedan många år och Sverige har inget tillstånd att exportera griskött till Kina.

Några exempel på kinesiska standarder för griskött som anläggningar behöver uppfylla:

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Hygienic specifications for slaughtering and processing of
livestock and poultry
GB 12694
Hygienic specifications for fresh (frozen) meat of livestock and
poultry products
GB 2707
Fresh and frozen demi carcass pork GB 9959.1
Fresh and frozen pork lean, cuts GB 9959.2
Drinking water health standard GB 5749
Maximum levels of contaminants in foods GB 2762
Maximum residue limits for pesticides in food GB 2763
National food safety standard limit of pathogen in foods GB 29921

Kosttillskott

För export av hälsoproduker till Kina måste produkterna ansökas för tillstånd till den kinesiska myndigheten The State Administration of Markets Regulations (SAMR). Livsmedelsverket är inte involverad i denna process så kontakta din importör i Kina för mer hjälp eller hitta en konsult som hjälper dig. Om produkterna innehåller mjölk- eller fiskprodukter så måste din verksamhet registreras via Livsmedelsverket enligt ovan. Kontakta exportfragor@slv.se för er hjälp.

Växtprodukter

För råa obehandlade växtprodukter kan särskild exportgodkännande process krävas. En process för godkännande av spannmål har startats under 2019. Livsmedelsverket har fått bekräftat att produkter innehållande värmebehandlad havre kan exporteras till Kina utan att kräva en särskild exportgodkännande process. Kontakta Avdelning Support om intresse finns för export av dessa produkter, se Kontaktuppgifter nedan.

Honung

En godkännande process pågår mellan Kina och Sverige. Om intresse finns för export ska Livsmedelsverket kontaktas. Kinesiska myndigheter har olika krav såsom svensk honung.

I Sverige måste exporterande anläggning ha tillsyn av en kommun för att få exportera honung. 

Vin

Kina har krav på max halt för SO2 för söta viner och söta fruktvinsprodukter på 400 mg/l, vilket är i linje med Codex/OIV-standard.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Kina kan kontakta Avdelning Support via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-04-11