Lagändring öppnar för att betala i efterhand för livsmedelskontroll

2021-03-31

1 april införs ändringar i flera svenska lagar som berör livsmedelskontroll. Ändringarna anpassar de svenska lagarna till EU:s nya kontrollförordning. En av förändringarna är att efterhandsdebitering av livsmedelskontroll införs.

Efterhandsdebitering innebär att livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

Efterhandsdebitering istället för årlig kontrollavgift

Den årliga kontrollavgiften har redan tagits ut för 2021. Därför kommer förändringen i praktiken att kunna införas av kontrollmyndigheterna först nästa år – 2022. Kontrollmyndigheter kommer dock att kunna ta ut årlig kontrollavgift även för år 2022 och 2023, eftersom de kan behöva en omställningsperiod från det gamla till det nya systemet. Senast vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha infört det nya systemet och de tidigare reglerna om årlig kontrollavgift blir då inte längre möjliga att använda.

Avgift för kontroll som ursprungligen inte var planerad (så kallad uppföljande kontroll) ska från och med 1 april i år alltid efterhandsdebiteras.

Inköp med dold identitet

I Sverige utförs livsmedelskontroll med öppenhet som utgångspunkt. Tidigare har det inte funnits stöd i lagen för myndigheter att agera utan att ge sig till känna. Detta blir nu möjligt från 1 april. Nu kommer myndigheterna, när det är nödvändigt, att kunna köpa in livsmedel i syfte att kontrollera dessa och i efterhand informera företaget om kontrollen. Detta gäller både vid distansköp som e-handel och vid inköp i fysiska butiker.