Närings- och hälsopåståenden - regler

Närings- och hälsopåståenden är information om att ett livsmedel har särskilt näringsinnehåll eller särskilda hälsofördelar. All information som påstår att ett livsmedel har sådana fördelar räknas som närings- eller hälsopåstående, även om informationen bara antyder det. Närings- och hälsopåståenden är frivillig märkning.

Närings- och hälsopåståenden rör inte bara märkning på förpackningar, utan all typ av presentation och marknadsföring av varan genom till exempel annonser, reklam, muntlig information vid försäljning och internet.

I EU-lagstiftningen finns det strikta regler för hur närings- och hälsopåståenden ska skrivas och vilka krav livsmedlet måste uppfylla för att få ha ett närings- eller hälsopåstående, till exempel ett särskilt näringsinnehåll och en särskild näringshalt, utpekad målgrupp och extra informationstexter.

De enda närings- och hälsopåståenden som får göras är sådana som godkänts av EU-kommissionen. Vill man som tillverkare använda andra hälsopåståenden om livsmedel än de som godkänts kan man ansöka om godkännande av ett nytt hälsopåstående. Ansökan skickas till Livsmedelsverket eller motsvarande nationell livsmedelsmyndighet i någon av EU:s medlemsstater. Det går inte att ansöka om nya näringspåståenden.

Regler om närings- och hälsopåståenden

Näringspåståenden och hälsopåståenden regleras av förordning (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden om livsmedel.

Reglerna för näringspåståenden och hälsopåståenden beskrivs i detalj under respektive rubrik.

Senast granskad 2020-01-27