Mötesplats livsmedelsförsörjning 2019 öppen för anmälan

2019-09-27

Nu öppnar anmälan till Mötesplats livsmedelsförsörjning – en dag där vi diskuterar och möts kring frågor hur Sveriges invånare får mat även vid kris och höjd beredskap.

Syftet med dagen är att diskutera vilka förutsättningar, erfarenheter och utmaningar som finns kring att göra mat tillgängligt även vid kris och höjd beredskap. Kedjan från jord till bord har flera beroenden och aktörer, vilket kräver planering och samverkan i förväg.
- Återuppbyggnaden av ett civilt försvar kommer att ta tid men det finns flera goda exempel och idéer i landet som vi vill sprida och lära utav. Mötesplatsen är ett tillfälle att knyta kontakter, säger Therese Frisell, beredskapssamordnare på Livsmedelsverket.

Konferensen vänder sig till dig som jobbar inom livsmedelskedjan, både som privat och offentlig aktör, och särskilt med planeringsansvar för civilt försvar, måltidsverksamhet eller övergripande säkerhetsarbete.

Tid och plats: 4 december, klockan 9.15-16.15.
Westmanska palatset, Stockholm. 

Torka, krismat och klimatanpassning

På programmet står bland annat erfarenheter av torka, krismatsedel och beredskapsplanering. Även frågan om klimatanpassning för livsmedelsföretag lyfts.
Du kan fortfarande se föredrag från fjolårets konferens.