Cryptosporidium

Cryptosporidium är encelliga parasiter som har orsakat flera stora utbrott när parasiten förorenat dricksvatten i Sverige och andra länder. Cryptosporidium är mycket motståndskraftig mot de flesta kemiska desinfektionsmedlen, bland annat klor.

Vad är Cryptosporidium?

Cryptosporidium är encelliga parasiter, så kallade protozoer, som orsakat flera stora vattenburna utbrott i flera länder, även i Sverige.Det finns flera olika arter av Cryptosporidium, men de som gör människor sjuka är arterna Cryptosporidium parvum och Cryptosporidium hominis. Cryptosporidium är mycket smittsamt, det räcker med några få parasiter för att bli sjuk.

Var finns Cryptosporidium?

Cryptosporidium finns normalt i tarmen hos människor och djur som nötkreatur, får, getter och hjortar. Infekterade människor och djur utsöndrar sedan parasiten i sin avföring. Människor kan bli sjuka genom att dricka vatten eller äta mat som förorenats med parasiten.

Parasiten kan även smitta mellan personer och från djur till människor. Under 2010-2011 skedde två stora dricksvattenburna utbrott av Cryptosporidium i Sverige. Det första utbrottet var i Östersund där cirka 27 000 människor blev smittade och det andra var i Skellefteå där cirka 20 000 personer blev smittade.

Symtom

Cryptosporidium ger kraftig, vattnig diarré samt kräkningar och illamående. Symtomen varar ett par dagar upp till ett par veckor. Personen som varit sjuk blir oftast immun efter infektionen.

Hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan infektionen bli livslång med kraftiga diarréer som i sällsynta fall kan leda till döden. Det finns för närvarande inga effektiva läkemedel utan infektionen läker ut av sig själv.

Särskilda riskgrupper

Alla som utsätts för parasiten kan bli sjuka men hos personer med nedsatt immunförsvar kan symtom bli allvarligare och pågå längre.

Så minskar du risken att bli sjuk

God personlig hygien och väl fungerande dricks- och avloppsvattenrening minskar risken att livsmedel och dricksvatten förorenas av Cryptosporidium. Det innebär bland annat:

  • Laga inte mat till andra när du är eller precis har varit magsjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter kontakt med kalvar.
  • Skölj grönsaker.
  • Kontrollera ditt dricksvatten om du har egen brunn.

Parasiter

Senast granskad 2019-03-27