Vetenskaplig artikel om Riksmaten ungdom

2018-10-01

Riksmaten Ungdom 2016-17 är Livsmedelsverkets senaste nationella undersökning av matvanorna bland ungdomar i Sverige. Nu finns en publikation som handlar om hur undersökningen har genomförts och analyser om deltagande och bortfall.

Nationella matvaneundersökningar syftar till att samla in representativ data om livsmedelskonsumtion, livsstil, bakgrundsfaktorer och hälsa för att användas i Livsmedelsverkets arbete för bra matvanor och säker mat. Matvaneundersökningar syftar också till att samla in referensdata som bland annat kan användas för att skräddarsy och följa upp råd och åtgärder till olika målgrupper samt användas som underlag i förhandling och lagstiftning inom EU.