Peru

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Peru.

Gelatin och Kollagen

För export till Peru måste anläggningen anmäla intresse till Livsmedelsverket via dokumentet LIVS150. Anläggningen måste ha Livsmedelsverket som kontrollmyndighet. Anläggningen ska ha rutiner så att korskontaminering undviks för riskmaterial för Bovine Spongiform Encephalopati (BSE). Exportintyg har tagit fram av Livsmedelsverket i överenskommelse med Perus myndighet El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Ändamålet för produkten ska anges i exportintyget. Produkten ska vara beredd från enbart hud/skinn från gris. 

Mjölkprodukter

Anläggningar som önskar exportera mjölkprodukter ska listas för export via Livsmedelsverket via dokumentet LIVS150. Kontakta exportfragor@slv.se för att veta mer om processen. EU kommissionen har förhandlat fram ett exportintyg som hittas i det webbaserade systemet Traces (Trade Control and Expert System). Kontrollera med din kund i Peru om detta intyg kan användas för er produkt

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Peru kan kontakta Livsmedelsverkets exporthandläggare via Livsmedelsverkets växel, tel 018-17 55 00, eller via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2019-03-20