God kontrollsed ska göra livsmedelskontrollen efterfrågad

2018-05-16

Sveriges livsmedelsinspektörer samlas i två dagar för att utveckla landets livsmedelskontroll. Temat är God kontrollsed - nytta och trygghet. Och utmaningarna är många. Det handlar om etik och likvärdig kontroll, men också om rättssäkerhet, metodik och mötet med de som blir kontrollerade.

– God kontrollsed handlar om hur vi gör kontroll, när vi gör det som bäst. Att utveckla gemensamma arbetssätt för att göra vårt bästa till vår standard, säger Pertti Nordman, chef för området Livsmedelskontroll på Livsmedelsverket.

Rekordmånga, cirka 400 av landets livsmedelsinspektörer och ett 50-tal chefer, träffas under två dagar på hotell Clarion, Arlanda för att utveckla sitt samarbete och bli effektivare. De kommer från Livsmedelsverket, länsstyrelser och framför allt från kommuner.

Åtgärder och samarbete mellan kontrollmyndigheter samt en bra dialog med företagen om hur kontrollen kan skapa mervärden är viktiga verktyg för att nå resultat. En god livsmedelskontroll blir efterfrågad av konsumenterna för trygghetens skull och av företagens för kvalitet och säkerhet.

– En väl fungerande livsmedelskontroll skapar förtroende för svensk mat, både här hemma och i export. Ingen ska behöva bli sjuk eller lurad av oseriösa livsmedelsföretagare. I slutändan handlar det om att bygga en livsmedelskontroll som är till nytta för både konsumenter och företagare, säger Pertti Nordman, chef för kontrollen på Livsmedelsverket.

Konferensen äger rum den 16 – 17 maj, 2018 på Clarion Arlanda.

Ytterligare information:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40