Riksmaten ungdom ger oss ny kunskap

2020-06-24

Det har nu gått några år sedan Livsmedelsverket senaste matvaneundersökning genomfördes. Men arbetet med att utvärdera och sammanställa resultat fortsätter. Under våren 2020 har flera arbeten med fokus på matvanor och fysisk aktivitet publicerats.

Ungdomar äter nyttigare i skolan än hemma

Referensdata på fysisk aktivitet mätt med accelerometrar

Bara en av tre ungdomar rör på sig tillräckligt. Skolan är avgörande för att unga ska röra på sig – mer än hälften av barns och ungdomars fysiska aktivitet äger rum under skoltid. Nu har resultat på fysisk aktivitet mätt med accelerometrar sammanställts i samarbete med Karolinska institutet. Detta är hitintills den största mätningen av fysisk aktivitet bland ungdomar i Sverige.