Matsvinnsnätverket

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket samverkar med ett stort antal aktörer i matsvinnsnätverket tidigare kallat för SaMMa (samverkansgruppen för minskat matavfall).  Nätverket är till för myndigheter, forskare, intresseorganisationer och livsmedelsbranschen, med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan.

Senast granskad 2020-10-16