Mat- och dricksvattenberedskap- coronavirus

Matberedskap och corona

Tillgången på mat och dricksvatten i Sverige är god. Det kan däremot tillfälligt bli tomt när många väljer att köpa samma sak eller göra större inköp än vad de brukar. Livsmedelsbutikernas lager är inte anpassade för en oväntad stor efterfrågan av enskilda varor. 

Livsmedelskedjan är beroende av att bland annat el, vatten, IT och transporter fungerar. Sverige köper en stor del livsmedel från andra länder, främst länder i Nordeuropa. Under pandemin har enskilda länder stängt sina gränser för människor och EU har beslutat om att begränsa rörlighet för människor. Detta har dock inte inneburit någon livsmedelsbrist i Sverige.

Livsmedelsverket tar regelbundet fram underlag för bedömning av situationen och lämnar underlaget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Näringsdepartementet. Livsmedelsverkets bedömning grundar sig på dialog med flera livsmedelsföretag och dricksvattenproducenter.

Förbered för oväntade situationer

Coronapandemin - frågor och svar

Senast granskad 2021-05-11