Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll

Regeringen har gett Livsmedelsverket att ta fram underlag för en svensk anmälan till Europeiska kommissionen om nationella bestämmelser om obligatorisk ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 1 december 2020.

Uppdrag att ta fram underlag för en svensk anmälan till kommissionen om ursprungsinformation för kött på restaurang och i storhushåll

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-05