Matsvinnsnätverket

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket samverkar med ett stort antal aktörer i matsvinnsnätverket tidigare kallat för SaMMa (samverkansgruppen för minskat matavfall).  Nätverket är till för myndigheter, forskare, intresseorganisationer och livsmedelsbranschen, med aktörer i olika delar av livsmedelskedjan.

Vad gör vi?

I matsvinnsnätverket arbetar vi för att:

  • aktörer ska hitta information om vilket matsvinnsförebyggande arbete som görs och om aktuell forskning. Tillsammans får vi överblick över var matsvinnet uppstår och vad som kan göras för att minska det - och av vem.
  • öka kommunikationen och förståelsen mellan aktörer i olika delar av livsmedelskedjan, inklusive att verka för att konsumenter ska veta hur de kan bidra till minskat matsvinn.
Senast granskad 2020-10-23