Förteckning över svenska naturliga mineralvatten

Förteckning över naturliga mineralvatten som Livsmedelsverket godkänt och anmält (notifierat) till EU-kommissionen.

Förteckningen omfattar bara sådana vattentäkter från vilka det finns, eller har funnits, naturligt mineralvatten på marknaden.

Handelsbeteckning
(Trade description)
Vattentäktens namn
(Name of source)
Platsen där vattentäkten är belägen
(Place of exploitation)
Coop Hellebrunn Jeppetorp, Hällefors
Guttsta källa Guttsta källa Guttsta, Kolsva
Ramlösa Döbelius källa Ramlösa Hälsobrunn, Helsingborg
Ramlösa Jacobs källa Ramlösa Hälsobrunn, Helsingborg
Storskogen Storskogens källa Storskogen 12, Töllsjö
Sätra Brunn Trefaldighetskällan
Sätrabrunn
Sätra Brunn, Sala
Söderåsen Söderåsen Mossvägen, Hofors
Tollagården Tollagårdens källa

Tollagården, Gesunda

ÅIVE Åive

Hirvasåive

Åre Källa Åre Källa

Englandsviken, Åre

Alla EU-godkända naturliga mineralvatten 
Natural mineral waters recoqnized by the member states of the EU

 

 

 

Senast granskad 2019-11-11