EU-förordning 2019/651 om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa

2019-05-03

Om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser barns utveckling och hälsa.

Kommissionens förordning (EU) 2019/651