Import - köksredskap från Kina och regionen Hong Kong

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 ska köksredskap i plast av polyamid eller melamin från Kina och regionen Hong Kong kontrolleras innan de får importeras till EU.

Bordsartiklar av polyamid/melamin omfattas inte av förordningens bestämmelser.

Gränskontroll

Gränskontroll av köksredskap i plast av polyamid eller melamin från Kina och regionen Hong Kong sker vid någon av Sveriges gränskontrollstationer.

Föranmälan

Sändningar med köksredskap från Kina och regionen Hong Kong som ska gränskontrolleras ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Föranmälan ska göras senast 48 timmar före det att sändningen anländer till Sveriges territorium.

Avgifter och betalning

Importören betalar en kontrollavgift  samt eventuella kostnader för
provtagning och analys per sändning.  Avgiften höjs om kontrollen sker på andra tider än normal kontorstid.

Senast granskad 2020-01-29