Nyckelhålsmärkning

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket att undersöka förutsättningarna för att vidareutveckla konceptet Nyckelhålet som ett hjälpmedel dels för att underlätta för alla konsumenter oavsett bakgrund att göra medvetna hälso-samma val vid köp av livsmedel, dels för företag i utvecklingen av hälso-samma livsmedel, i ett nationellt och internationellt perspektiv, och att utifrån erhållen kunskap vidta adekvata åtgärder för att underlätta för konsumenterna att äta hälsosamt. Särskilt fokus ska läggas på konsumentgrupper med sämst matvanor.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 28 februari 2018 och en slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2020.

Uppdrag att genomföra åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Redovisning av uppdraget

Delrapport - Nyckelhålsmärkning

Slutrapport - Nyckelhålet 2017–2019

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2020-02-17