Utbrott

Här listar vi pågående och nyligen avslutade sjukdomsutbrott där mat eller dricksvatten är misstänkt smittkälla.

Information om coronavirus 

Utbrott av Salmonella Enteritidis

Mellan 27 december 2020 och 1 april 2021 insjuknade 32 personer hemmahörande i 15 län efter infektion med en och samma typ av Salmonella Enteritidis. Av de sjuka var 19 barn under tio år medan nio var över 70 år. 

Anmäl alltid om du blir matförgiftad

Misstänker du att du har blivit matförgiftad av mat du köpt, på restaurang eller vid någon tillställning ? Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka.

Din anmälan utreds och det blir då möjligt att ta reda på orsaker till utbrottet och stoppa spridningen av smittan.

Senast granskad 2021-04-29