Utbrott

Här listar vi pågående och nyligen avslutade sjukdomsutbrott där mat eller dricksvatten är misstänkt smittkälla.

Information om coronavirus 

Utbrott av Salmonella Braenderup

Totalt har drygt 40 utbrottsfall med Salmonella Braenderup rapporterats från början av april till slutet av maj. Utbrottet är internationellt då ett flertal länder i Europa har identifierat sjukdomsfall med samma variant av salmonella. Smittkällan misstänks vara ett livsmedel som har distribuerats brett både i Sverige och utomlands. Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet på nationell nivå och samverkar med myndigheter i andra länder.

Folkhälsomyndigheten

Anmäl alltid om du blir matförgiftad

Misstänker du att du har blivit matförgiftad av mat du köpt, på restaurang eller vid någon tillställning ? Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande i din kommun. En snabb anmälan kan hindra att andra blir sjuka.

Din anmälan utreds och det blir då möjligt att ta reda på orsaker till utbrottet och stoppa spridningen av smittan.

Senast granskad 2021-04-29