Brexit - handel med Storbritannien

Lastbil på väg

Den 29 mars 2017 beslutade Storbritannien att träda ut ur EU. Efter flera års förhandlingar lämnar Storbritannien EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal. Det betyder att handeln med varor kan fortsätta precis som vanligt till och med den 31 december 2020.

Enligt den plan som gäller lämnar Storbritannien EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020 med ett godkänt utträdesavtal.

Tack vare detta utträdesavtal finns övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU till och med den 31 december 2020. Under den här övergångsperioden sker inte några förändringar när det gäller regelverket för handeln med varor till och från Storbritannien. Avsikten är att EU och Storbritannien under övergångsperioden ska förhandla fram ett avtal som bland annat ska innehålla bestämmelser om handeln mellan EU och Storbritannien.

Under övergångsperioden fortsätter Storbritannien att vara en del av EUs inre marknad och tullunion och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handel, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare.

Övergångsperioden löper till och med 2020 och kan, om parterna är överens, förlängas en gång, som längst till och med 2022.

Företag påverkas alltså inte under övergångsperioden, utan kan fortsätta verksamheten på samma sätt som idag.

Vad som händer efter den 31 december 2020 beror på resultaten av kommande förhandlingar.

Håll dig uppdaterad om processen

Det är viktigt att du som företagare håller dig uppdaterad om hur brexit kan komma att påverka din handel med Storbritannien efter den 31 december 2020. Livsmedelsverket uppdaterar denna sida så snart ny information finns tillgänglig.  Besök de externa länkarna nedan för vägledning.

Du kan också följa processen här:

Storbritannien ger fortlöpande information till företag i Storbritannien som handlar med varor från EU. Via länken till gov.uk nedan hittar du den senaste informationen för brittiska importörer. Denna information och krav vid handel kan dock komma att ändras.

Senast granskad 2020-01-27