Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Vänernförsäljning AB


Anläggningsnummer

6247

Postadress

Hökaskog Per Ravelsgården 1, 533 92 LUNDSBRUNN

Kommun

ESLÖV

Län

SKÅNE LÄN

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM 0-CS(f) 0-CS(k)

Djurslag

B P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket