Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Lundsbols Lammslakteri


Anläggningsnummer

704

Postadress

Vällsäter 130, 747 92 Alunda

Kommun

ÖSTHAMMAR

Län

UPPSALA

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

V-MM

Djurslag

B O P S

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket