Analysera behovet av lag- eller förordningsändringar med anledning av en ny EU-förordning om spritdrycker m.m.

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att analysera behovet av lag- eller förordningsändringar med anledning av en ny EU-förordning om spritdrycker m.m.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 maj 2019.

Redovisade uppdrag

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2019-06-17