Näringspåståenden

Näringspåståenden är information om att ett livsmedel har ett särskilt näringsinnehåll som är bra för hälsan. De är, liksom hälsopåståenden, riktade till en frisk befolkning. De livsmedel som har näringspåståenden ska kunna ätas som en del av en vanlig kost.

Vad är näringspåståenden?

Näringspåståenden om livsmedel framhåller innehåll eller ökat innehåll av ett visst näringsämne som det är positivt för de flesta att få i sig via kosten, till exempel vitamin C, fiber eller järn. De kan också ange ett minskat innehåll av näringsämnen som de flesta skulle må bra av att äta mindre av, till exempel socker och mättat fett.

Det finns olika uttryck av näringspåståenden beroende på hur mycket innehållet har ökat eller minskat och det är strikt reglerat vilka mängder som krävs för att få göra respektive påstående. Näringspåståenden kan ange att ett livsmedel har

  • lågt, reducerat eller mycket lågt innehåll, eller fritt från ett näringsämne, till exempel salt och mättat fett
  • innehåll, ökat eller högt innehåll av, eller källa till ett näringsämne, till exempel fibrer
  • light, som betyder att innehållet av till exempel socker har minskats
  • naturligt, som betyder att råvarorna i sig innehåller till exempel järn

Tillåtna näringspåståenden

De näringspåståenden som är tillåtna att använda är de som finns förtecknade i bilagan till förordningen om närings- och hälsopåståenden om livsmedel, (EG) nr 1924/2006.  Här anges också villkoren för att få använda dem varje näringspåstående, som till exempel vilken mängd som krävs. Tillåtna näringspåståenden med förklaringar finns också i EU-kommissionens register.

Näringsdeklaration krävs

Näringspåståenden i märkning av livsmedel kräver en åtföljande näringsdeklaration  enligt förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation.

Avvikelser i näringsdeklarationen

Förutom hur näringsämnena och dess halter ska anges finns det regler om hur mycket den verkliga halten får avvika från den som anges i näringsdeklarationen. EU-kommissionen har gett ut en vägledning om acceptabla avvikelser i förhållande till de nivåer som anges i näringsdeklarationen, så kallade toleransnivåer.

Nyckelhålet är ett näringsmärke

 Nyckelhålet är en symbol för näringspåståenden som är anmäld till EU-kommissionen enligt artikel 28 punkt 4 i (EG) nr 1924/2006.

Senast granskad 2020-01-27