EU-förordning 2019/723 tillämpningsföreskrifter för EU-förordning 2017/625 om medlemsstaternas årliga rapport om offentlig kontroll

2019-05-15

Om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller den standardiserade förlaga som ska användas i medlemsstaternas årliga rapporter

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/723