Söksida

Hittade 4376 träffar på "märkning av honung"

 • Nya förslag för bättre kontroll av fisk med hög halt av miljögift

  Trots att det är olagligt säljs fisk och fiskprodukter som överskrider gränsvärden för dioxin och PCB till andra EU-länder. Livsmedelsverket föreslår nu bland annat en ny kontrollorganisation och
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2017-09-20
 • Mikrosvamp (jäst och mögel)

  Här beskrivs egenskaper och användningsområde för analys av mikrosvamp (jäst- och mögelsvampar) som indikatororganismer.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2017-08-31
 • Företag utreds för otillåten försäljning av kött

  Livsmedelsverket och Årjängs kommun utreder tillsammans ett företag som misstänks för otillåten hantering och försäljning av kött och köttprodukter. Företaget misstänks även för att utan tillstånd ha
  Sida - Pressmeddelanden - Senast granskad 2018-11-09
 • Anvisning till rapporteringen av livsmedelskontrollen 2019

  Sida - Vägledningar - Senast granskad 2018-04-26
 • Prioritering av produkter som kan kontrolleras efter gränskontrollen

  Här hittar du en översikt av vad som kan kontrolleras på importerade livsmedel från land utanför EU. Information som du som inspektör efter gränskontrollen har nytta av.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-10-03
 • Beräkning av andelen fullkorn

  Här kan du läsa om hur man beräknar andelen fullkorn.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-02-27
 • EU-förordning 2019/33

  Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2019-03-04
 • EU-förordning 2018/848

  Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2018/848 Ändringar med mera
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2019-03-07
 • Anvisning till rapporteringen av livsmedelskontrollen 2020

  Sida - Vägledningar - Senast granskad 2019-04-11
 • Analys av vitaminer

  Analys av vitaminer Vid Livsmedelsverket finns ett team under Kemiavdelningen som arbetar med analys av vitaminer. Team näringsämnen och tungmetaller ansvarar för Livsmedelsdatabasen som
  Sida - Livsmedel och innehåll - Senast granskad 2018-08-24
 • EU-förordning 716/2013

  Tillämpningsbestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för,
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2017-09-08
 • EG-förordning 834/2007

  Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Ändringar med mera Förordningen är ändrad och finns i
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2018-06-28
 • Lagstiftningen - en introduktion

  Livsmedelslagstiftningen syftar till att skydda konsumenterna genom att säkerställa att livsmedel är säkra. Konsumenterna ska också få den information om livsmedlen som krävs för att de ska kunna
  Sida - Produktion, handel och kontroll - Senast granskad 2019-02-12
 • Föreskrifter i nummerordning 2003

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2003 LIVSFS Status Ämne  2003:46 Ändrar SLVFS 1999:29 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Avgifter för tillsyn med mera vid anläggningar som
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2019-04-08
 • EG-förordning 1825/2000

  Fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller märkning av nötkött och nötköttsprodukter Kommissionens förordning (EG) nr
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2015-02-12
 • EG-förordning 889/2008

  Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll Kommissionens
  Sida - Ekologiska livsmedel - Senast granskad 2019-03-05
 • Läkemedelsrester

  På den här sidan hittar du fakta om rester av läkemedel i livsmedel och de regler som styr provtagning och analys inom området.
  Kontrollwiki - Senast granskad 2018-01-22