Extra information om intyg

Här finns information om tilläggsinformation om exportintyg.

 Extra bilaga ska användas vid export av livsmedel som innehåller griskött till Ryssland

Vid export av livsmedel innehållande griskött till Ryssland och CU ska en särskild bilaga bifogas till följande exportintyg:

LIVS 210 2011 06 Veterinary certificate for finished food products, containing raw material of animal origin, exported from the EU to the Russian Federation LIVS 211 2011 06 Veterinary certificate for canned meat, salamis and other ready for consumption meat products, exported from the EU to the Russian Federation

Bilagan tillhandahålls av Livsmedelsverket och kommer att skickas med utan extra kostnad vid beställning av dessa intyg. Den som har kvar dessa intyg sen tidigare bör se till att beställa bilagan separat. Beställningen sker via Livsmedelsverkets webbplats på samma sätt som vid beställning av exportintygen.

Observera att bilagan ska vara av samma papperskvalité som själva intygen och måste därför beställas i pappersform från Livsmedelsverket. Gör alltså inga egna bilagor.

Observera att bilagan ska vara av samma papperskvalité som själva intygen och måste därför beställas i pappersform från Livsmedelsverket. Gör alltså inga egna bilagor. 

Export av äggprodukter till Ryssland

Vid export av produkter som innehåller äggråvaror från annat EU-land eller land utanför EU gäller reglerna om pre-exportintyg. Då det för närvarande inte finns ett officiellt pre-exportintyg för äggprodukter kan detta intyg användas som pre-exportintyg.

Endast de företag som är listade på Rysslands/Tullunionens webbplats får exportera livsmedel till Tullunionen

Livsmedelsverket har tidigare informerat om nya regler som trätt i kraft i samband med Rysslands anslutning i WTO den 22 augusti 2012. Reglerna innebar bland annat att anläggningar som exporterar mjölk och mjölkprodukter till Ryssland inte längre behöver finnas på exportlistan på Rysslands webbplats över anläggningar som får exportera till Tullunionen. Trots detta har en sändning med mejeriprodukter till Ryssland stoppats vid den ryska gränsen på grund av att den exporterande anläggningen inte är listad på Tullunionens webbplats. Samtidigt tillåter Ryssland/Tullunionen för tillfället inte några nya anläggningar att komma med på deras listor (se tidigare information om detta på Livsmedelsverkets webbplats). Livsmedelsverket avråder därmed alla företag som inte finns på Rysslands/Tullunionens listor från att exportera sina varor dit, då risken är stor att sändningarna stoppas vid gränsen.

Denna information berör i första hand de mejerianläggningar som inspekterats av Livsmedelsverket och fått klartecken att börja exportera utan att vara listade på Rysslands webbplats, samt de anläggningar som eventuellt funderar på att ansöka om export av mjölk och mejeriprodukter till Ryssland/Tullunionen. De företag som redan

Angående "Administrative-territorial unit" och "Identification marks" i Rysslandsintygen

Med "Administrative-territorial unit" i exportintygen till Ryska federationen avses det län i Sverige där den anläggning från vilken livsmedlen exporteras är belägen, till exempel Skåne län.

Med "Identification marks" i intygen avses det godkännandenummer som kontrollmyndigheten har tilldelat livsmedelsanläggningen. Numret framgår av gällande beslut om godkännande av livsmedelsverksamheten. 

Ryssland kräver sundhetscertifikat från ursprungslandet vid export av vissa vegetabilier från 12 EU-länder

Från och med den 25 november 2010 ska sundhetscertifikat utfärdat i ursprungslandet medfölja vid export av vissa vegetabilier från 12 EU-länder (ej Sverige) till Ryssland. Sundhetscertifikatet ska vara utfärdat av godkänt laboratorium i ursprungslandet. Tidigare har krav på sundhetscertifikat endast omfattat avsändarlandet.

Sedan starten i november 2008 har Ryssland successivt utökat antalet medlemsländer och vegetabilieprodukter, för vilka man kräver ett sundhetscertifikat. I dagsläget omfattas totalt 12 EU-länder och 25 vegetabilieprodukter av kravet. Bakgrunden är att man enligt rysk livsmedelslagstiftning, funnit för höga värden av restsubstanser i vegetabilier från flera EU-länder. Substanser man funnit är pesticider, nitrat och nitrit.  

Krav på föranmälan av exportsändningar med kött som transporteras med fartyg från EU

Ryska federationen har infört krav på elektronisk föranmälan (Preliminary Electronic Notification) av exportsändningar med kött som transporteras med fartyg från EU till områden i Ryska federationen som är geografiskt belägna i Fjärran Östern. Kravet gäller sändningar med kött som transporteras med fartyg från EU till ALLA områden i Ryska federationen. Kravet gäller till exempel inte för bearbetade köttprodukter såsom korv, och inte heller för andra animaliska livsmedel än kött. Sammansatta livsmedel som innehåller kött omfattas inte heller av kravet.

Kravet gäller inte för kött som går till Ryska federationen med vägtransport eller med flyg.

Det företag som avser exportera kött med fartyg ska fylla i en blankett "Preliminary information on animal products shipped from the European Union to the Russian Federation" och skicka den elektroniskt till exportfragor@slv.se. Livsmedelsverket vidarebefordrar föranmälan till myndigheterna i Ryska federationen.

Märkning av fiskeriprodukter för export till Ryssland

Från och med den 1 april 2011 gäller nya tilläggskrav för fiskeriprodukter som ska exporteras till Ryssland.

Märkning på konsumentförpackningar ska innehålla upplysningar om homogena fiskeriprodukter av följande grupper:

- Frysta fiskeriprodukter:

a) Glaserade fiskeriprodukter: Nettovikten ska anges exklusive glaseringens vikt.

b) Produkter som tillverkats av frysta fiskeriprodukter: Omfrysning ska anges.

- Frysta saltade och inlagda fiskeriprodukter: "Frysta fiskeriprodukter" ska anges.

För bearbetning av fiskfilé med användning av livsmedelstillsatser får vatteninnehållet, glaseringen borträknad, inte överstiga 86% av filéns vikt.

Glaseringens vikt på frysta produkter får inte överstiga 5 % av nettovikten för produkter som tillverkats av fisk, 6 % för produkter som tillverkas av räkor och 8 % av vikten för produkter som tillverkats av andra ryggradslösa vattendjur, vattenlevande däggdjur och växter. 

Begränsning av gränsövergångar vid export av fisk och fiskprodukter till Ryssland

Vid export landvägen av fisk och fiskeriprodukter (även vattenbruksprodukter) till Ryssland, är antalet tillåtna gränsövergångar följande:

  •  Burachki (gränsövergång Sebezh, Pskovskaya-regionen)
  • Torfyanovka (gränsövergång Vyborg, Leningradskaya-regionen)
  • Suzemka och Troebortnoe i Bryanskaya-regionen
  • Sovetsk* i Kaliningradskaya-regionen
  • Shumilkino (gränsövergång Pechory, Pskovskaya-regionen)

*Customs unit. De övriga på listan betecknas som International Automobile Border-Crossing (IABC)

Euroasiska ekonomiska unionen (EaEU) - Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Armenien

Senast granskad 2018-02-08