Australien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Australien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Den Australienska myndigheten Department of Agriculture and Water
Resources har ansvaret för import av livsmedel till Australien. Importörer av animaliska livsmedel i Australien måste ansöka om ett importtillstånd hos myndigheten, som gör en bedömning av om produkten uppfyller karantänsreglerna.

Sammansatta produkter

  1. Innehåll av lax i sammansatt produkt: Ett hälsointyg för lax krävs, se intyg längst ner på sidan.  De särskilda reglerna för bearbetning av lax gäller även för sammansatta produkter. Se avsnittet om laxfiskar nedan. 
  2. Minst 10 % mjölk i sammansatt produkt: Ett hälsointyg för mjölkprodukter krävs, se intyg längst ner på sidan. Ett importtillstånd sökes via importör.
  3. Mindre än 10 % torrsubstans* ägg i sammansatt produkt: Inget hälsointyg eller importtillstånd krävs. Dock krävs en deklaration från tillverkaren som anger att ägg innehållet är under 10 %.
  4. Om den sammansatta produkten innehåller minst 10 % torrsubstans* ägg (inte enbart äggvitepulver) fås den tas in i Australien endast om produkten är lagringstålig i rumstemperatur. Ett hälsointyg och importtillstånd krävs. För sådana produkter gäller följande:   
    The product is first hermetically sealed inside of its packaging (jar/tin/pouch etc.) and then heated to a minimum core temperature of 100°C for long enough to obtain an F0 value of 2.8 or greater. This allows the product to be shelf stable without refrigeration for extended periods of time (2 years).
  5. Mjölk- och äggprodukter får importeras till Australien från alla EU-godkända anläggningar, så länge produkterna uppfyller reglerna ovan.

* Kommentar från Australiens myndighet angående torrsubstans: Dry weight is determined by expressing the ingredient as a percentage when added water is removed from the product formulation (water naturally occurring in a product is not removed).

Mjölk

På grund av ändrade villkor har exportintyget för mjölkprodukter avsedda för export till Australien uppdaterats 2020-07-13. Exportintyget finns publicerat längre ner på sidan.

Äggprodukter

Ett exportintyg för värmebehandlade äggprodukter finns publicerat längre ner på sidan. Kontrollera i BICON vilka importkrav som din produkt omfattas av, se länk högre upp. Sverige har i dagsläget inget godkännande för denna export. För intresse kontakta Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter längre ned.

Laxfiskar

För export av laxfiskar och produkter av laxfiskar gäller särskilda regler som du måste vara uppmärksam på som hittas i dokumentet "Om Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien". Den anläggning som vill exportera måste ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket via blankett LIVS331, se kontaktuppgifter nedan. Avgiftsfinansierad särskild kontroll utförs av kontrollpersonal på anläggningen för att säkerhetsställa att anläggningens rutiner och arbetssätt är enligt Australiens krav. Efter godkänd kontroll ansöker exportgruppen till Australien för listning av anläggningen.  

Fiskprodukter (ej laxfiskar)

När det gäller export av annan fisk än laxfiskar har Australiens myndigheter delat in fisken i två kategorier: "specificerad fisk" och "icke specificerad fisk". Klassificeringen baseras på risken för överföring av fisksjukdomar i de olika grupperna. Alla fiskar som inte finns med på listan över specificerade arter klassas som icke specificerade arter. Det finns ett särskilt exportintyg för varje kategori.

Listan över "specificerade" fiskarter för export till Australien finns i databasen BICON. I rutan "Commodity" (vara) väljer du "Specified finfish", oberoende av vad fisken ska användas till. Observera att de australiska myndigheterna regelbundet uppdaterar denna lista i takt med att nya vetenskapliga rön om fisksjukdomar blir kända. Den uppdateras även när den taxonomiska klassificeringen av fiskarter ändras.

Frysta och beredda musslor

Importtillstånd och hälsointyg krävs inte vid export till Australien av frysta eller beredda tvåskaliga mollusker för human konsumtion. Ostron får endast exporteras som musselkött utan skal.

Värmebehandlat nötkött och produkter av nötkött

2017 godkändes Sverige för export till Australien av värmebehandlade produkter av nötkött och nötköttsprodukter som kommer från endast födda, uppfödda och slaktade nötkreatur i Sverige.

Godkännandet gäller för följande produktkategorier:

  • Nötkött och nötköttsprodukter som är förpackade i hermetiskt tillslutna, lufttäta behållare, som därefter steriliseras till ett hållbart stabilt tillstånd;
  • Smakämnen, t ex köttbuljong, som innehåller mer än 5% nötkött;

Intygen (LIVS 243, LIVS 263) hittas längre ner på denna sida.

Importören ska söka import permit i Australien för dessa produkter innan exporten sker.

Färskt nötkött- inget godkännande

Kylt eller fryst icke-värmebehandlat nötkött får inte exporteras från Sverige för närvarande. Sverige har ansökt om särskild exportgodkännande för denna export, men ansökan har inte hanterats ännu.

Färskt griskött samt värmebehandlat grisfett

Australien tillåter import av urbenat färskt griskött samt värmebehandlat grisfett från Sverige.

Kontaktuppgifter 

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Exportintyg och villkor per land

Senast granskad 2020-07-13