Förändringar av intervall för provtagning på malet kött och köttberedningar vid mindre anläggningar

2019-04-15

Livsmedelsföretagare som producerar malet kött och köttberedningar ska ta prover på produkterna enligt de krav som fastställts i bilaga I i förordning (EG) nr 2073/2005. Det finns möjlighet att sänka provtagningsfrekvensen på mindre anläggningar om särskilda omständigheter råder, såsom tillfredställande tidigare provtagningsresultat, god hygien och välfungerande HACCP-baserade metoder.

Nu förändras vägledningen för nedsättning av provtagningsintervall efter diskussioner med branschorganisationen för svensk dagligvaruhandel. Antalet provtillfällen per år baseras på årsvolymen utgående kött. Ett provtagningsintervall som varit stort 100 – 1 000 ton/år utgående volym kött delats upp i två, 100 – 299 ton/år samt 300 – 1 000 ton/år (se tabell 3 och 4).