Matsvinn

Varje år slängs cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i slasken. Ett hushåll kan spara minst 3000-6000 kr per år på att minska sitt svinn. Förutom att det är dumt att slänga pengar i sophinken är svinnet dåligt för miljön. Ett enkelt sätt att bidra till en bättre miljö är att minska sitt matsvinn. 

Här hittar du råd om hur man kan gå tillväga genom att planera, förvara maten rätt, tänka smart kring rester och om vad datummärkningen egentligen betyder.

Genom att ta hand om maten gör du inte bara din ekonomi en tjänst utan även miljön. Att producera mat belastar både klimat och miljö och i Sverige slängs varje år mat i onödan från hushåll som motsvarar ett utsläpp på 442 000 ton växthusgaser. Det är nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 360 000 bilar.

Senast granskad 2020-02-05