Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Almunge Kött anl Stora Väsby


Anläggningsnummer

6200

Postadress

Faringe Solvalla 520, 740 10 Almunge

Kommun

UPPSALA

Län

UPPSALA

Kategori

CP

Övrig verksamhet

V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

B O P

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket